• Projekt finansowany ze środków z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Programu Społecznik – zachodniopomorski system wspierania inicjatyw oddolnych.

    Żywe lekcje historii

  • Przelewice dla Przyszłości

    Stowarzyszenie Przelewice dla Przyszłości zostało zarejestrowane w sądzie w marcu 2017 roku. Najważniejszym działaniem stowarzyszenia jest prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej. Dodatkowo stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez organizowanie pracy społecznej członków na rzecz szkół i innych placówek, propagowanie nowych form pedagogicznych i dydaktycznych, popieranie i prowadzenie działalności naukowej, kulturalnej i artystycznej, w tym organizowanie kół naukowych, samokształceniowych, seminariów i spotkań dyskusyjnych oraz bibliotek i wydawnictw czy integrację środowiska rodzinnego i lokalnego uczniów.

  • Dofinansowanie